Proti Slunci

Jakkoliv je sluneční světlo nezbytnou součástí drtivé většiny života na naší planetě, není to jen blahodárné působení, kterými nás naše nejbližší hvězda ovlivňuje. Nemluvíme o výjimečných jevech, jako jsou sluneční erupce, silný sluneční vítr, elektromagnetické poruchy a podobné jevy. Již samotná běžná klidná aktivita slunečního kotouče, vzdáleného od naší domovské planety něco pře osm světelných minut, je směsicí pozitivních i negativních sil, působících na naši Zemi. Na jedné straně záření tepelné, světelné, ale na druhé straně i radioaktivní záření, které způsobuje nebezpečí chorob, degraduje materiály, organická barviva a dalšími způsoby negativně ovlivňuje naši planetu a zejména její živé organismy.

Jak se chránit?

Když na vás nepřítel vystřelí šíp, vrhne kámen, dosti účinnou obranou je použití vhodného pevného štítu. Jedním z nejstarších štítů na ochranu před Sluncem jsou markýzy .

Ohodnoťte příspěvek